Intro

HIGH QUALITY CABLE SOLTUION
Add : 27 Nguyen Van Dung Str, 6 Ward, Go Vap Dist, HCM, Vietnam
Tel : +84 8 2226 4426  | Fax: +84 8 2226 4433
Website : www.hqcable.vn
Hotline : +84 945 10.20.30

CONTACT PERSON :
Nguyen Quang Hung ( Mr. )
Skype : quanghung.it93
Email : hungnq@lotusnet.vn 
Tel : +84 969 742 694

 

PRODUCT CATEGORIES

  • Instrument Cable
  • Fire Resistance Cable
  • Power Cable
  • Coaxial
  • LAN Cable
  • Accessories

VENDORS :

Unikab, Helu Kabel, Taya Benka,  Concab Kable, elettrotek kabel, Kabeltec cable, Winka cable, Erse Kablo cable, 2M Kablo cable, CCI cable, Nexans cable, Alantek USA, Belden, Draka, Lapp Kabel ( JJ-Lapp ) , Jinro cable (JS cable)' Kabeltec cable, Universal cable, Prysmian cable, TKF cable, Brunskabel cable, Leoni Kerpen cable, Jembo cable, Hosiwell cable, Cáp TMC cable, Seoul cable, TKD cable, Sanjin cable, Untel cable, Taisin cableLS cable

ORTHER INFOMATION :

– Cáp điều khiển YSLY, YSLCY, LiYCY, LiYCY-TP
– Cáp chậm cháy, cáp chống cháy (có lớp Mica MGT) cho hệ âm thanh (PA), báo khói báo cháy (Fire Alarm), BMS (tiêu chuẩn IEC 60331, BS 6387 CWZ, IEC 60332-1, IEC 60332-3)
– Cáp chống cháy CU/MGT/XLPE/LSZH, 1c x 1.5 mm2, 1c x 2.5 mm2, 2c x 1.5 mm2, 2c x 2.5 mm2…
– Cáp chống cháy CU/MGT/XLPE/OS/LSZH, 1P x 1.0 mm2, 1P x 1.5 mm2, 1P x 2.5 mm2…
– Cáp đồng trục RG6, cáp đồng trục RG11, cáp đồng trục RG59…
– Cáp cao su Neoprene H07RN-F (Nexans, LTC, General Cavi, Sanjin, Samwon, Dusonc…)
– Cáp chuyên dùng cho ngành tự động hóa
– Cáp Offshore (tiêu chuẩn IEC 60092), hàng hải (cáp TMC, Seoul, LS, TKF, Nexans)
– Các loại cáp đặc biệt khác theo yêu cầu khách hàng

 

0945102030